വെളിച്ചം വിതറുന്ന മഷിപ്പാടുകള്‍!

വെളിച്ചം വിതറുന്ന മഷിപ്പാടുകള്‍! 

ഇമാം അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹന്‍ബല്‍ (رحمه الله) പറഞ്ഞതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു:

‘ഒരിക്കല്‍ അശ്ശാഫിഈ (ഇമാം ശാഫി رحمه الله) എന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സദസ്സില്‍ ഇരിക്കവേ കാണുകയുണ്ടായി, എന്റെ വസ്ത്രത്തില്‍ പുരണ്ട ഒരു മഷിപ്പാട് ഞാന്‍ മറയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു:

“ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ! താങ്കള്‍ എന്താണ് മറയ്ക്കുന്നത്?! (അറിയില്ലേ) ഒരാളുടെ വസ്ത്രത്തില്‍ മഷി പുരളുക എന്നത് ഉത്കൃഷ്ട നടപടിയുടെ അടയാളമാണ്; എന്തെന്നാല്‍, പുറംകാഴ്ചയില്‍ അത് (ഇരുണ്ട) കറുപ്പായേക്കാം, എന്നാല്‍ യഥാര്‍ത്ഥമായ അകക്കാഴ്ചയില്‍ അത് (വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശത്താല്‍) വെണ്‍മയാര്‍ന്നതാണ് !”


അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു മുബാറക്ക്‌ (رحمه الله) പറഞ്ഞതായി ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു:

“വസ്ത്രത്തിലെ മഷിപ്പാടുകള്‍ പണ്ഡിതന്മാരുടെ സുഗന്ധദ്രവ്യമാണ്‌!”

ഈ ആശയം അറബിയില്‍ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു കവിതാശകലത്തില്‍ കുറിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം:

‘മഷിപ്പാത്രത്തിന്റെ പാടുകള്‍ പുരുഷന്റെ അത്തറാണ്;
സ്ത്രീകള്‍ക്ക് കുങ്കുമച്ചായം സുഗന്ധമെന്ന പോലെ!

ആദ്യത്തേത് അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങള്‍ക്ക് ഉചിതമാവുന്നു;
രണ്ടാമത്തേത് അവരുടെ ഭാര്യമാര്‍ക്ക് ഉചിതമെന്ന പോലെ..’


ഇമാം അഹ്മദ് (رحمه الله) തന്റെ ഹദീഥ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ അവരുടെ മഷിപ്പാത്രവുമായി സമീപിക്കുന്നത് കാണുമ്പോള്‍ പറയാറുണ്ടായിരുന്നത്രേ:

“ഇവരാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ  യഥാര്‍ത്ഥ ശരറാന്തലുകള്‍!”


Al-Khatîb Al-Baghdâdî, Al-Jâmi’ li-Akhlâq Al-Râwî, articles 508, 509, 512 


Advertisements

About Vazhi Vilakk

ഇസ്ലാമിന്റെ തനതായ പാതയില്‍ ജീവിച്ച് പുറകെ വരുന്നവര്‍ക്കായി നന്മയുടെ വഴിയടയാളങ്ങള്‍ അവശേഷിപ്പിച്ച്‌ കടന്നുപോയ സച്ചരിതരായ സലഫുകള്‍ വിതറിയ വിജ്ഞാനശകലങ്ങളുടെ നുറുങ്ങുവെട്ടം..
This entry was posted in All Posts, Knowledge and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s